Sunday, 14th July 2024
Standard

Quy định về quan trắc khí thải tại Việt Nam

Quy định về quan trắc khí thải tại Việt Nam như thế nào? Đối tượng nào cần thực hiện quy định về quan trắc khí thải tại Việt Nam? Quy định về quan trắc khí thải liên quan đến các thông số nào? Có những lưu ý gì về quy định về quan trắc khí thải tự động và định kỳ. Nếu không đáp ứng quy định về quan trắc khí thải có bị xử phạt hay không? Quy định về quan trắc khí thải đã được triển khai mạnh chưa? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây “Quy định về quan trắc khí thải tại Việt Nam”.

I. QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC KHÍ THẢI ĐỊNH KỲ

1.1. Đối tượng cần tuân theo quy định về quan trắc khí thải định kỳ


 • Từ 50.000 đến dưới 100.000m3/h

 • 08 nhóm loại hình sản xuất phải quan trắc định kỳ khí thải bao gồm:

(1) Sản xuất gang, thép, luyện kim
(2) Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản
(3) Lọc, hóa dầu
(4) Tái chế, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH; sử dụng phế liệu nhập khẩu
(5) Sản xuất than cốc, sản xuất khí than
(6) Nhiệt điện
(7) Sản xuất xi măng
(8) Dự án, cơ sở khác quy định tại Phụ lục 2

1.2. Các thông số liên quan đến quy định về quan trắc khí thải định kỳ


 • SX gang, thép, luyện kim: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, NOx, SO2, CO;

 • Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO, HF, HCl, HN3;
 • Lọc, hóa dầu: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO;

 • Tái chế, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH; sử dụng phế liệu nhập khẩu: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO, HCl, Benzen, Sylen, Etylen oxyt Propylen oxyt;
 • Sản xuất than cốc; sản xuất khí than: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO;

 • Nhiệt điện: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO;
 • Sản xuất xi măng: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, NOx, CO;

 • Dự án, cơ sở khác quy định tại Phụ lục 2: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO.

1.3. Tần suất quy định về quan trắc khí thải định kỳ


 • 03 tháng/lần: Đối với trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

 • 06 tháng/lần: Đối với trường hợp còn lại.
 • 06 tháng/lần: Đối với các thông số kim loại nặng, hợp chất hữu cơ (nếu có);

 • 01 năm/lần: Đối với Dioxin/Furan (nếu có).II. QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

2.1. Thời gian lắp đặt tuân theo quy định về quan trắc khí thải tự động


 • Thời hạn hoàn thành lắp đặt: 31/12/2024;

 • Yêu cầu: Có camera theo dõi; kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến Sở TNMT; phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định;
 • Từ 01/01/2025, DA thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống QTKT tự động trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;
  DA thuộc đối tượng QTTĐ đã lắp đặt hệ thống QTTĐ được miễn QTKT, bụi thải định kỳ đến 31/12/2024;
  DA thuộc ĐT QT định kỳ đã lắp HTQTTĐ được miễn QTKT, bụi thải định kỳ

2.2. Đối tượng phải tuân theo quy định về quan trắc khí thải tự động


 • Cơ sở VP nghiêm trọng về xả KT, bụi;

 • Thiết bị tạo hạt nhựa và thiết bị đốt, nung, nung chảy;
 • Lò đốt chất thải nguy hại; Lò đốt chất thải y tế có TCS ≥ 2.000kg/h;

 • Lò đốt CTRSH, CTRCNTT có TCS ≥ 5.000kg/h;
 • Thiết bị, lò nấu tái chế chì có TCS ≥ 1.000kg/h;

 • Thiết bị đốt (trừ nhà máy nhiệt điện SD khí đốt, dầu DO) có TCS ≥ 50MW;
 • Dự án, cơ sở còn lại có quy mô xả KT, lưu lượng ≥ 100.000 m3/h.

2.3. Thông số tuân theo quy định về quan trắc khí thải tự động


 • Thông số QTTĐ như thông số QTKT định kỳ;

 • Thông số ô nhiễm đặc trưng được xác định theo:
  – QCVN về khí thải; loại hình sản xuất;
  – Nhiên, nguyên liệu và hóa chất sử dụng;
  – Công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải;
  – Các thông số vượt được phát hiện qua hoạt động kiểm tra, thanh tra;
  – Theo đề nghị của chủ dự án, cơ sở.

2.4. Một số lưu ý khác về quy định về quan trắc khí thải tự động


 • Cơ quan cấp giấy phép môi trường không được yêu cầu quan trắc thêm các thông số khác mà không dựa trên các căn cứ trên;

 • Thông số quan trắc và tần suất quan trắc khí thải định kỳ được xác định cụ thể trong GPMT;
 • Đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục thì không phải quan trắc định kỳ;

 • Khuyến khích đối tượng không thuộc đối tượng quan trắc tự động hoặc định kỳ thực hiện quan trắc khí thải tự động hoặc định kỳ để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý khí thải của mình.

2.5. Giá trị quan trắc liên quan đến quy định về quan trắc khí thải tự động


 • Giá trị quan trắc khí thải tự động được xác định theo giá trị trung bình ngày. Xả theo mẻ, là giá trị trung bình 01 giờ; thời gian dưới 01 giờ xác định theo giá trị trung bình của khoảng thời gian xả đó;

 • Giá trị các thông số quan trắc khí thải tự động được so sánh với giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm theo QCVN về khí thải
 • Kết quả quan trắc khí thải định kỳ, tự động được sử dụng để theo dõi và đánh giá hiệu quả, sự phù hợp của công trình xử lý khí thải kê khai và nộp phí BVMT và xử phạt VPHC về BVMT (nếu có).

2.6. Quy định về quan trắc khí thải đối với Sở TNMT khi phát hiện quan trắc vượt 


 • Có văn bản thông báo theo mẫu;

 • Nếu vẫn tiếp tục vượt, Sở TNMT làm việc với chủ cơ sở và lập BBVPHC xem xét, xử lý.
 • Lấy mẫu hiện trường (hoặc thu mẫu từ thiết bị lấy mẫu nước thải tự động).

 • Kết quả phân tích mẫu khí thải là căn cứ để xem xét, xử lý vi phạm (nếu có) – Kinh phí lấy, phân tích mẫu do cơ sở VP chi trả trực tiếp cho đơn vị phân tích mẫu.
 • Tổ chức quan trắc chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các kết quả quan trắc khí thải

 • Chủ cơ sở… báo cáo số liệu không đúng thực tế ON hoặc có VP về xả NT, bụi, KT vượt QCVN, phải:

(1) Khắc phục vi phạm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
(2) Rà soát công trình xử lý khí thải
(3) Thực hiện cải tạo, nâng cấp công trình xử lý nước thải, khí thải (nếu có);
(4) Vận hành lại công trình xử lý khí thải; tiến hành quan trắc khí thải theo hướng dẫn của Bộ TNMT, bảo đảm phải được xử lý đạt QCVN trước khi xả thải ra môi trường.III. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC KHÍ THẢI ĐỊNH KỲ VÀ TỰ ĐỘNG UY TÍN TẠI VIỆT NAM 

BKCEMS là đơn vị tiên phong trong lắp đặt quan trắc khí thải online tại Việt Nam. Với hơn 5 năm kinh nghiệm thực hiện quan trắc tự động (nước thải, khí thải, nước ngầm) cho hơn 100+ doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rõ đặc tính khí thải, nước thải của từng loại ngành nghề. Ngoài việc hiểu rõ từng công nghệ, thiết bị đáp ứng theo quy định về quan trắc khí thải, với lợi thế được đào tạo bài bản từ những chuyên gia hàng đầu trên thế giới, giải pháp quan trắc tự động mà BKCEMS mang lại chắc chắn là phù hợp và đem lại hiệu quả nhất, đồng thời, chi phí dành cho bảo trì, bảo dưỡng các năm sau sẽ là thấp nhất. Sự hài lòng của khách hàng dành cho chúng tôi được phán ảnh qua sự tin tưởng của khách hàng ở những năm kế tiếp. IV. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE DO BKCEMS CUNG CẤP


 • Công ty TNHH Giấy An Hòa

 • Công ty Xi măng Cao Ngạn
 • Công ty Giấy và Gỗ Bình Trung

 • Công ty Nhựa Nam Anh Phát
 • Công ty Thiên Hương Food

 • Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk 333
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án và Môi trường Bền Vững

 • Công ty Cổ phần Môi trường Thanh Thủy
 • Công ty TNHH Yoo Young Vina

 • Công ty TNHH Dong Myung Construction
 • Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

 • Công ty TNHH Khoáng sản & Luyện kim Việt – Trung
 • Công ty TNHH Vina Cell Technology

 • Nhà máy Xi măng Lam Thạch II
 • Công ty TNHH Hợp kim nhôm Anglo Asia VNV. ƯU ĐIỂM HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE CỦA BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về trạm quan trắc khí thải online hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt, tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc khí thải online chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc khí thải online từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc tự động theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:


 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý

 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường

 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng

 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp bền vững và đáng tin cậy trong việc quản lý môi trường, đặc biệt là quan trắc khí thải online. Hệ thống quan trắc khí thải online, liên tục của BKCEMS sẽ giúp bạn đóng góp vào việc duy trì nguồn nước và hỗ trợ trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho hành tinh chúng ta.
Quý doanh nghiệp quan tâm đến Hệ thống Quan trắc khí thải online hãy liên hệ với Công ty BKCEMS. Công ty chúng tôi với đội ngũ thạc sỹ, kỹ sư giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn Giải pháp Hệ thống quan trắc khí thải online với công nghệ phù hợp, giá cả cạnh tranh chi phí hợp lý và thời gian nhanh nhất.


 • Với phương châm: “Uy tín, chất lượng là hàng đầu” BKCEMS TECH mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. đáp ứng nhu cầu cần thiết của quý khách.

 • Quý khách hàng có công trình, dự án cần tư vấn, hãy gọi ngay qua Hotline: 0856 375 975 để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất và tận tình nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *